مقالات آلمادو

نرم‌افزارهای آموزشی هوشمند جهت کمک به رشد دانش آموزان

نرم افزار کمک آموزشی جهت رشد دانش آموزان

امروزه با نرم‌افزارهای کمک آموزشی در نحوه فراگیری دروس مختلف دانش‌آموزان تحولات زیادی به وجود آمده است، به طوری که آنها در پی آنند تا برای یادگیری سریع‌تر و بهتر مطالب درسی و آموزشی و حفظ اطلاعات به دست آمده روش‌های جدید و کار آمدتری را برگزینند. البته عده‌ای بر این باورند که این تحول بنیادی در چگونگی یادگیری دانش‌آموزان به مدد وجود رسانه‌های آموزشی شکل گرفت که باعث شد دانش‌آموزان به جای استفاده صرف از طریق معلمان و کتب درسی به برخی نرم‌افزارهای آموزشی (CD کمک آموزشی) و ابزارهای هوشمند سازی مدرسه مانند اپلیکیشن هوشمند مدرسه روی آورند.

پیشرفت

افزایش اعتماد به نفس دانش آموزان می تواند به صورت چشم گیری بر پیشرفت آنها تاثیر بگذارد

پیشرفت

افزایش اعتماد به نفس دانش آموزان می تواند به صورت چشم گیری بر پیشرفت آنها تاثیر بگذارد

پیشرفت

افزایش اعتماد به نفس دانش آموزان می تواند به صورت چشم گیری بر پیشرفت آنها تاثیر بگذارد

نقش ما چیست؟

امروزه با نرم‌افزارهای کمک آموزشی در نحوه فراگیری دروس مختلف دانش‌آموزان تحولات زیادی به وجود آمده است، به طوری که آنها در پی آنند تا برای یادگیری سریع‌تر و بهتر مطالب درسی و آموزشی و حفظ اطلاعات به دست آمده روش‌های جدید و کار آمدتری را برگزینند. البته عده‌ای بر این باورند که این تحول بنیادی در چگونگی یادگیری دانش‌آموزان به مدد وجود رسانه‌های آموزشی شکل گرفت که باعث شد دانش‌آموزان به جای استفاده صرف از طریق معلمان و کتب درسی به برخی نرم‌افزارهای آموزشی (CD کمک آموزشی) و ابزارهای هوشمند سازی مدرسه مانند اپلیکیشن هوشمند مدرسه روی آورند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *