نمایش 1–8 از 12 نتیجه

نمایش نوار کناری
نمایش 9 24 36

فیزیک 2 ریاضی یازدهم

قیمت عادی 85,000 تومان
آموزش کاملا تصویری و مولتی مدیا منطبق با آخرین تغییرات کتاب درسی جدید. تدریس توسط اساتید برتر.

فیزیک 2 تجربی یازدهم

قیمت عادی 85,000 تومان
آموزش کاملا تصویری و مولتی مدیا منطبق با آخرین تغییرات کتاب درسی جدید. تدریس توسط اساتید برتر.

زیست شناسی یازدهم

قیمت عادی 60,000 تومان
آموزش کاملا تصویری و مولتی مدیا منطبق با اخرین تغییرات کتاب درسی جدید. تدریس توسط اساتید برتر.

زبان انگلیسی یازدهم

قیمت عادی 60,000 تومان
آموزش کاملا تصویری و مولتی مدیا منطبق با اخرین تغییرات کتاب درسی جدید. تدریس توسط اساتید برتر.

آمار و احتمال یازدهم ریاضی فیزیک

قیمت عادی 60,000 تومان
محتوای این بسته: فصل اول : آشنایی با مبانی ریاضیات درس اول – آشنایی با منطق ریاضی درس دوم – مجموعه – زیر مجموعه درس سوم : قوانین اعمال بین مجموعه ها ( جبر مجموعه ها ) فصــل دوم : احتمــــال درس اول : مبانی احتمال درس دوم : احتمال غیر هم شانس درس 3 : احتمال شرطی درس 4 : پیشامدهای مستقل و وابسته فصل ســوم : آمــار توصیــفی درس اول : توصیف و نمایش داده ها درس دوم : معیار های گرایش به مرکز درس سوم : معیارهای پراکندگی فصل چهـارم : آمار استنبــاطی درس اول : گرد آوری داده ها درس دوم : بر آورد

دین و زندگی یازدهم ریاضی و تجربی

قیمت عادی 45,000 تومان
آموزش کاملا تصویری و مولتی مدیا منطبق با اخرین تغییرات کتاب درسی جدید. تدریس توسط اساتید برتر.

حسابان یازدهم ریاضی فیزیک

قیمت عادی 100,000 تومان
آموزش کاملا تصویری و مولتی مدیا منطبق با اخرین تغییرات کتاب درسی جدید. تدریس توسط اساتید برتر.

زمین شناسی یازدهم ریاضی و تجربی

قیمت عادی 45,000 تومان
آموزش کاملا تصویری و مولتی مدیا منطبق با آخرین تغییرات کتاب درسی جدید. تدریس توسط اساتید برتر.