نمایش یک نتیجه

نمایش نوار کناری
نمایش 9 24 36

ریاضیات پایه

قیمت عادی 75,000 تومان
تدریس توسط دکتر علی نانکلی کاملا تصویری همراه با ذکر مثال تابع مفهوم حد معادله و تعیین علامت مثلثات مشتق کاربرد مشتق ضد مشتق انتگرال معین توابع غیر جبری روشهای انتگرال گیری مختصات قطبی کاربرد انتگرال صورتهای مبهم و انتگرالهای ناسره اعداد مختلط